40 000 Sołectw a… zaledwie 1000 witryn internetowych

W miniony piątek  13 maja  wraz z Panią Sołtys Agatą Woloszczuk,  miałem przyjemność uczestniczyć w otwartym  szkoleniu dla sołtysów i członków Rad Sołeckich z terenu Gminy Zawonia. Inicjatorką szkolenia była Wójt Gminy Zawonia Pani mgr inż. Agnieszka Wersta. Szkolenie zorganizowano przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie Gminy Zawonia. Miejscem spotkania była sala w  poewangelickim  kościele  w Zawoni.Lokalni liderzy mogli podnieść swoją wiedzę m.in. z zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego, rodzajów wydatków, które mogą być sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego, Odnowy Dolnośląskiej Wsi – kryteriów uczestnictwa sołectw w tym programie, a także możliwości aplikowania i aspektów pozyskiwania funduszy na rzecz działalności sołectw i społeczności lokalnych w ramach Programu LEADER 2014-2020 PROW.

Zawonia_szkolenie

Prelegentami byli Grzegorz Siwiński – Dyrektor Generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Dominik Wojciechowski – Kierownik Działu Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Katarzyna Jarczewska – Prezes LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Materiały ze szkolenia:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w swojej misji wpisuje coraz mocniejszymi akcentami  walkę  z problemem postępującego  cyfrowego wykluczenia,  szczególnie jaskrawie widocznego na obszarach wiejskich.  Na ok.  40 000 Sołectw  w Polsce – uruchomionych zostało zaledwie ok tysiąca witryn internetowych z czego w tej liczbie jest  sporo zwykłych kont założonych na FB….
Nie mamy się więc czego wstydzić …a wręcz odwrotnie !  Niedary mają aż dwie strony internetowe dodatkowo  zintegrowane  z kontem sołectwa  na Facebooku a obecnie planujemy integrację z dodatkowymi aplikacjami Google oraz Endomondo
Myślę, iż po roku naszej działalności będziemy mogli stanąć w szranki ogólnpopolskiej rywalizacji jaką jest  konkurs organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Pytany przeze mnie bezpośrednio  na spotkaniu Dyrektor Generalny KSS Grzegorz Siwiński jeszcze nie wiedział kiedy konkurs zostanie ogłoszony  ale w dniu dzisiejszym właśnie otrzymałem mailem potwierdzenie iż edycja 2016 rusza już  w czerwcu…..  Mnóstwo roboty przed naszym Zespołem,  aby uporządkować  jakoś  bałagan na stronie a przede wszystkim wprowadzić szereg informacji o charakterze podstawowym  i informacyjnym.
Dzięki Pani Wójt,   miałem unikalną możliwość błyskawicznego  kuluarowego   wstępnego  przedstawienia Pani Prezes LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Katarzynie  Jarczewskiej  –  wizji  wzbogacenia a więc uatrakcyjnienia   naszego turystycznego szlaku  kurhanowego o dodatkowe  elementy związane z ekologią,  dydaktyką i  czynną  rozrywką na trasie szlaku dedykowaną tak  zorganizowanym grupom uczniów szkół ale także turystom indywidualnym.
Przygotowałem już  w tym zakresie wstępny projekt….. ale dziś jest zdecydowanie  – za wcześnie aby mówić  o konkretach.
Najważniejsze, że jest zainteresowanie miejscowych  Włodarzy, dobry klimat a więc szansa na to aby Niedary były postrzegane jako wieś w która idzie w głównym nurcie przemian i to, że dajemy radę  wyzwaniom, które  przed nami stawia XXI wiek
Jurek z Wesołej

 

Leave a Comment