Batalia o Wjazdową i nie tylko rozpoczęta.

Z inicjatywy Sołtys Agaty Woloszczuk, Niedarianie podpisywali się pod pismem do Starosty Trzebnickiego Pana Waldemara Wysockiego  z prośbą o uwzględnienie w budżecie inwestycyjnym  na kolejny rok; remontu odcinka drogi łączącego drogę wojewódzką nr 340 z Niedarami. Z naszej  nieformalnej  niedariańskiej optyki,  chodzi o odcinek   od Ronda im Pionierów Niedar i dalej całą  ul Wjazdową  aż   do przystanku autobusowego na drodze nr 340.

Z pismem wstrzeliliśmy się  jak to się mówi w nomenklaturze nomen omen logistycznej:   „In time”. Nadto w   mediach słyszy się o tym iż rząd będzie na inwestycje drogowe  przeznaczał obligatoryjne środki  w kolejnych budżetach, więc szansa jest. Oto pełna treść pisma:


Niedary 10 IX 2018

Sz. P.                                                

 Waldemar Wysocki                         

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 

 

dot: WNIOSEK DO BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO NA ROK 2019

 

Szanowny Panie Starosto !

 

      Zwracam się do Pana, jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu Trzebnickiego w imieniu mieszkańców Sołectwa Niedary. Prosimy o wprowadzenie do budżetu Powiatu Trzebnickiego na rok 2019 środków finansowych niezbędnych do generalnego remontu drogi powiatowej nr 1334 na odcinku ok. 1 km, od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 340 w kierunku wsi aż do przystanku autobusowego zlokalizowanego w Niedarach.

      Droga ta powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W chwili obecnej jest bardzo zniszczona. Liczne ubytki utrudniają bezpieczne poruszanie się po niej. Doraźne uzupełnianie   tych ubytków poprawia stan drogi tylko na krótką metę; z czasem pojawiają  się dużo większe uszkodzenia – permanentnie utrzymujące stan zagrożenia bezpieczeństwa. Z roku na rok  stan drogi pogarsza się i a jej degradacja postępuje.

      Jako sołtys Niedar w imieniu całej naszej lokalnej społeczności zwracam się do Pana z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

 

Z wyrazami szacunku

/-/Agata Woloszczuk Sołtys wsi Niedary

wraz z mieszkańcami Sołectwa Niedary

 

Załącznik:

1 Lista poparcia z podpisami mieszkańców


 

Cieszę się ogromnie iż mogłem się okazać pomocny tak  w ostatecznej redakcji treści pisma a Ewie ze Spacerowej dziękujemy In Gremio  za to iż  ostateczna forma pisma z Niedar napisanego na specjalnym blankiecie firmowym jej autorstwa – już zwróciła uwagę:

Niniejszy wpis otwiera nową podkategorię w Dziale Sołectwo: Remont Wjazdowej – naszej kroniki, który ufam zakończy się wpisem – podziękowaniem pod adresem Starostwa 🙂

 

Leave a Comment