ZAPROSZENIE ! Powstaje Niedariański Klub Seniora !

Serdecznie zapraszamy Niedariańskich Seniorów  / emerytów i rencistów/,  Na spotkanie Komitetu Założycielskiego Niedariańskiego Klubu Seniora.  Zebranie informacyjne i jednocześnie  inicjujące,   odbędzie się w:

Świetlicy w dniu 17 XI 2022 r. o godzinie 17/tej.

Abyśmy skutecznie mogli  taki Klub  powołać do życia  potrzebna jest jednomyślna pisemna deklaracja  co najmniej 10 Seniorów, którzy przybędą na spotkanie.

Ośmieleni sukcesem jubileuszowej V/tej  EkoSeniorady. Wyjątkowo pozytywnymi ocenami i zachętami ze strony Wójt Gminy Pani Agnieszki Wersty.  Postanowiliśmy pójść  za ciosem” i wykorzystać entuzjazm społeczny  wypracowanany  przez kilkunastoosobowy Komitet Organizacyjny Seniorady.   Pragniemy  utworzyć  nową samodzielną  formację funkcjonującą w ramach struktur Gminy Zawonia.

Ponieważ temat realizuje sie z „prędkością światła”   szczegółowy program spotkania podamy podczas spotrkania, które powinno potrwać jednak krócej aniżeli ostatni Seniorada 🙂

 

Dodaj komentarz