Dziękujemy Panie Burmistrzu !

Realizacja jednego z haseł towarzyszących ikonce  Niedar /W zgodzie z naturą i dla edukacji /  to mozolna   codzienność naszego    zespołu www.niedary.pl

Niedary i pochodzące stąd  pomoce naukowe,   o czym mało kto wie stanowią coraz mocniejszy punkt na dydaktycznej mapie Polski,   o ironio  mało  niedostrzegalny na wycinku tejże mapy dotyczącym  naszego mikroregionu i okolic najbliższych. Ogromnie cieszy  więc fakt, iż w tych dniach do Niedar wpłynęły równolegle  dwa  identyczne imienne  zaproszenia na uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły w Kuźniczysku:

Budowa szkoły i wieńcząca ją ceremonia  odbywają  się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej a zapraszającymi są Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima oraz Dyrektor szkoły w Kuźniczysku Pani Elżbieta Taraszczuk Gaweł. Pierwsze z  zaproszeń odebrała Pani Zofia Bąk  – pedagog, która przed laty…. pracowała w Szkole w Kuźniczysku  a drugie zaproszenie otrzymał nasz Zespół  albowiem   mamy swój  udział w wyposażaniu tej nowoczesnej   szkoły w  pomoce dydaktyczne do gabinetów fizycznego oraz matematycznego. 

Cieszymy się iż misja edukacyjna Niedar  wpisuje się  w  misję edukacyjną Miasta i Gminy Trzebnica:
Na tym nie koniec, bowiem  swój udział w tej edukacyjnej misji   mają także mieszkańcy Niedar ! np. Paweł z Ptasiej  specjalizuje się u nas w produkcji nowoczesnych  elastycznych tablic magnetycznych  ze schematem m.in.  układu  współrzędnych z których jedna trafiła do szkoły w Kuźniczysku.   Pamiętasz swoją szkolną tablicę. Wyobraź sobie iż teraz nauczyciel może zwinąć taką tablicę dosłownie pod pachę, przenieść do innej klasy i tam rozwinąć i  dalej użytkować…

W ten oto sposób historia przeplata się  wielowymiarowo z  dniem dzisiejszym a wspólnym mianownik tych   zdarzeń stanowi ogólnie pojęta  edukacja.

Leave a Comment