Fundusz Sołecki 2016 – up date – czyli bilans na dziś.

Nawiązując do informacji Pani Sołtys –  Agaty Woloszczuk – poniżej publikujemy zaktualizowane zestawienie, zawierające zgłoszone dotąd propozycje zagospodarowania funduszu,   w kontekście wysokości przyznanego  Niedarom budżetu /12 901,66 zł /.

Jak widać,  dotychczasowe propozycje nieznacznie przekroczyły już  ramy  budżetu, dokładnie  o kwotę 672 zł, ale proszę się tym nie sugerować i zgłaszać kolejne,  albowiem o ostatecznym preliminarzu funduszu zdecyduje głosowanie na zebraniu, które w nieodległej przyszłości zostanie zwołane.

Im więcej propozycji,  tym nasz wspólny wybór,  będzie bardziej świadomy i optymalny dla wsi w swoim ostatecznym kształcie a propozycje ewentualnie niezrealizowane mogą stanowić bazę propozycji do Funduszu 2017:

Fundusz 2016

Gdyby ktoś chciał przeprowadzić symulacje  na otwartym pliku Excela – oto poniżej link  do ściągnięcia pliku  roboczego:

Fundusz_Sołecki_2016

 

Leave a Comment