Fundusz Sołecki 2019 – nowe zgłoszenie !

Do naszej skrzynki mailowej na adres: niedary@wp.pl wpłynęło  kolejne zgłoszenie – propozycja do Funduszu Sołeckiego 2019. Justyna z Głównej zaproponowała przeznaczenie kwoty 6 000 zł na dwa  punkty oświetleniowe na ul. Słonecznej. Skorzystałem z tej wyceny,  aby równolegle tą samą  kwotą wycenić  wcześniejsze analogiczne zgłoszenie od  Moniki z  Kamiennej.

Na dziś zaktualizowana tabela propozycji przedstawia się w sposób następujący:


 

Jak widać fundusz, który  mamy do zagospodarowania  w roku 2019,  został  znacznie przekroczony / 11 685,08 zł / ale w żaden sposób niechaj to nie zniechęca nikogo do tego aby nadsyłać  kolejne propozycje.  O ostatecznym podziale budżetu zdecydują bowiem  w głosowaniu jawnym uczestnicy spotkania a więc Ci aktywni Niedarianie,  którzy zechcą poświęcić swój czas  aby toczyć  czasem jakże niełatwe, czasami emocjonalne  dyskusje na temat priorytetów.

Leave a Comment