Fundusz Sołecki 2019 pierwsze propozycje

Pojawiły się pierwsze propozycje do Funduszu Sołeckiego 2019.

Otwieramy więc kolejny plik danych o nazwie Fundusz Sołecki 2019 i serdecznie zapraszamy do nadsyłania  – zgłaszania swoich  propozycji. Nie znana jest jeszcze ogólna  kwota funduszu,  ale w niczym to nie przeszkadza aby już teraz zacząć rozważać propozycje:

Chwila refleksji

Gdybym był matematykiem  historię funduszy Sołeckich  w Niedarach opisałbym konkretnym  wzorem, ponieważ układanie literek idzie mi dużo sprawniej podejmę próbę sformułowania “prawa” – definicji FS nawiązującej w swojej istocie do zachęty wcześniejszego zgłaszania propozycji:

„ Liczba zgłoszonych wcześniej propozycji do funduszu / jeszcze  przed zebraniem/ jest  zawsze odwrotnie proporcjonalna do liczby późniejszych  rozczarowań / czytaj uwag krytycznych/  po zebraniu”.

Innymi słowy kiedy zebrani  wcześniej wiedzą z jakimi tematami przyjdzie im się zmierzyć w głosowaniu podejmują bardziej racjonalne – mniej kontrowersyjne  decyzje.

Gdy jednak  propozycje zgłaszane są na gorąco z Sali  już w trakcie zebrania   – często nad racjami  obiektywnymi górę  biorą emocje.

W kwestii frekwencji na spotkaniach dotyczących podziału FS  – społeczność niedariańska absolutnie nie powinna mieć kompleksów – w relacji do ogólnej liczby mieszkańców a w porównaniu do analogicznych zebrań w  innych Solectwach  wcale  nie jest źle,  co nie oznacza iż nie mogłoby być lepiej 😊

Zdecydowanie więcej osób angażuje się w imprezy  np. w Rajd, Senioradę  czy nawet turnieje  tenisa stołowego aniżeli w decydowanie o podziale budżetu FS.    No ale te kwestie rozstrzyga już każdy sam  we własnym  pojmowaniu bycia tu i teraz

Leave a Comment