Fundusz Sołecki 2022 – podzielony.

Sołtys naszej wsi Szczepan Gurboda – przesłał  do opublikowania uchwalony przez Wiejskie Zebranie –   podział  Funduszu Sołeckiego na rok 2022. W tym roku w poczet obywatelskiego funduszu  z budżetu Gminy Zawonia zostało wydzielonych – 26 624,30 zł

Dodaj komentarz