Fundusz Sołecki na rok 2017 – 12 901,66 zł – czeka na propozycje

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Agnieszka Wersta  oficjalnie opublikowała komunikat w sprawie rozdziału Funduszu Sołeckiego na poszczególne Sołectwa.

Naszej Niedariańskiej Społeczności przypadła w udziale …i  do podziału  kwota:

12 901, 66 zł

Jest to o kilkadziesiąt złotych więcej,  aniżeli kwota przyznana na rok 2016,  która jest aktualnie wydatkowana….

W tym miejscu pragnę przypomnieć i jednocześnie zachęcić do zgłaszania propozycji celowego zagospodarowania tej kwoty, tak  aby nam wszystkim żyło się lepiej, bezpieczniej i przyjemniej 🙂

Każdy mieszkaniec Niedar ma teraz okazję aby zgłosić do Pani Sołtys, Rady Sołeckiej, na adres naszej strony lub telefonicznie a w ostateczności na samym zebraniu swoją propozycję.

Na dziś tabela propozycji składa się z dwóch wniosków:

FS_2017

 

 

O tym jak środki  ostatecznie zostaną rozdysponowane zdecyduje ostatecznie głosowanie na Zebraniu Wiejskim, które w swoim czasie zwoła  Pani Sołtys Agata Woloszczuk.

Leave a Comment