Grzegorz Idzikowski – Kandydat na Sołtysa – 18/tej kadencji.

Już w tym tygodniu. Dokładnie we czwartek 9 III Niedary zdecyduja o wyborze nowego sołtysa.

Poniżej prezentujemy ulotkę wyborczą: Grzegorza Idzikowskiego, kandydata cieszącego się poparciem Niedariańskiego Klubu Seniora.

Grzegorz Idzikowski – Kandydat na Sołtysa wsi Niedary  – 18/tej kadencji.

Co mogę zaoferować ?

> duże doświadczenie zdobyte w okresie  aktywności zawodowej we własnej firmie budowlanej, w pracy w administracji publicznej oraz w szkole podstawowej

> wolny czas,  który chciałbym poświęcić sprawom mieszkańców Niedar

> umiejętność interpretacji przepisów, prowadzenia  urzędowej  korespondencji, kontaktowania się z urzędnikami w gminie i z innymi instytucjami

> nie boję się nowych wyzwań, wystąpień publicznych, kontaktów z  ludźmi i urzędami, sprawnie poruszam się w internecie, obsługuję pocztę elektroniczną niezbędną w kontaktach z nie tylko z Urzędem Gminy.

 

Mój plan minimum:

  • Udostępnię kilka sposobów  kontaktowania  się ze mną/ nie tylko telefon, adres e-mail, strona www. Konto FB, ale  osobiste dyżury –  comiesięczne spotkania z mieszkańcami Niedar.
  • Przywrócę transparentność, usprawnię strumienie przepływu ważnych dla Niedarian
  • Utworzę nowe kanały powiadamiania o awariach, okazjach, ewentualnych  zagrożeniach itp.
  • Zorganizuję, przynajmniej jedną w roku,   ogólną imprezę integracyjną dla wszystkich  W codziennej praktyce będę działał na rzecz scalania naszej społeczności.
  • Zadbam o efektywne planowanie zadań z kolejnych funduszy sołeckich.

Moja propozycja: 

Bez względu na wynik wyborów.  Oto lista –  kandydatur,  które chciałbym zgłosić do Rady Sołeckiej:

Alicja Durawa z Ptasiej Krzysztof/Katarzyna Kwolek z Widokowej, Anna Michałowska z Przyjaznej Grzegorz Osyra z Przyjaznej ,Dominika Kaleta ze Spacerowej, Katarzyna Michałowska z Kamiennej.

Posiadam aklamacyjne poparcie Niedariańskiego Klubu Seniora oraz mandat  społeczności klubowej  do Rady Seniorów Gminy Zawonia.

 

Spotkajmy się 9 marca 2023 roku o godz. 17/tej . Niechaj funkcję sołtysa obejmie osoba, która tak jak ja pragnie wnieść nową jakość, abyśmy wszyscy w jak największym wymiarze  mogli skorzystać z dalszego rozwoju naszej małej społeczności.

                                                              Kandydat na Sołtysa Wsi Niedary  /-/  Grzegorz Idzikowski


Jeśli  ktoś  zamierza kandydować i stanąć w wyborcze szranki z Grzegorzem  – serdecznie zachęcamy do przedstawienia swojej kandydatury, programu i ewentualnych  autorskich propozycji programowych.

Dodaj komentarz