Jest druga propozycja do FS 2017 – wykaszarka

Otrzymaliśmy zgłoszenie od Grzegorza z Głównej,  aby w propozycjach do Funduszu Sołeckiego na 2017  uwzględnić  zakup wykaszarki żyłkowej, która bardzo ułatwiłaby prace porządkowe wokół świetlicy.

Zatem niniejszym dopisujemy to urządzenie  wraz  z wnioskowaną  kwotą 1 500 zł do tabeli, w której przypomnę  iż do tej pory  był tylko  zapis – zgłoszenie Pani Sołtys Agaty Woloszczuk,  aby 100% środków jakie otrzymają Niedary do zagospodarowania,  przeznaczyć na rozbudowę chodnika od przystanku PKS w stronę świetlicy.

Lista pozostaje  otwarta, praktycznie do dnia Zebrania Ogólnego na Świetlicy, kiedy to będzie już znana dokładna kwota przyznanego funduszu i  w drodze głosowania zostanie uchwalony jej ostateczny  podział.

Wcześniejsze zgłaszanie propozycji – do czego zachęcam – pozwoli bardziej świadomie podejmować decyzje i  urealnić kwoty zakupu do  założonych celów, bowiem na zebraniu w ferworze dyskusji i w emocjach  dochodzić może do niedoszacowań lub przeszacowań kwot dedykowanych do poszczególnych zadań.

Zachęcam więc  jeśli ktoś ma swoje propozycje, widzi inne potrzeby,   aby  je określił i zgłosił wcześniej – tabela a ja wraz z nią trwamy w oczekiwaniu 🙂   Jurek z Wesołej

Ps.

Fotka w ikonce niniejszego wpisu  pełni rolę graficznego symbolu – nie jest wskazaniem określonego typu urządzenia.

 

 

Leave a Comment