Już tylko 7 dni do przecięcia rajdowej wstęgi !

Wczoraj pod przewodnictwem Sołtys wsi Niedary Agaty Woloszczuk, która jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego IV edycji Niedariańskiego Rajdu szlakiem kurhanów, odbyło się kolejne robocze przedrajdowe spotkanie.
W naradzie udział wzięli Przewodniczący Rady Sołeckiej Marek Michałowski, Z-ca Przewodniczącego Rady: Krystyna Floryn, Prezes LZS Niedary Grzegorz Osyra. Zebranie protokółowała Ewa ze Spacerowej. Na sali zasiedli także: Viola i Zbyszek organizatorzy inaugurującego imprezę wyścigu rowerowego_ ROWEROWE WZGÓRZA 2018, Komandor Rajdu Ludomir Domański, Ewa z Zawońskiej…..
Omówiono mnóstwo spraw, impreza nabiera rozmachu – szczegóły tematycznie w kolejnych wpisach.

Komitet Organizacyjny działa w otwartej formule jeśli i Ty chcesz  nam pomóc w organizacji imprezy – zgłoś swój akces telefonicznie mailem lub zgłoś się bezpośrednio do Włodarzy Niedar.

Leave a Comment