Kolejna inwestycja przy świetlicy.

Jak poinformował nas Przewodniczący Rady Sołeckiej Grzegorz Osyra, właśnie została zakończona kolejna inwestycja z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 – uchwalonego jeszcze podczas kadencji poprzedniej Sołtys: Agaty Woloszczuk a realizowana przez obecnego Sołtysa wsi Niedary: Szczepana Gurbodę.
Mowa o placyku z kostki brukowej /wielofunkcyjnym z założenia/ który może zostać wykorzystany nie tylko na cele:

sportowe, rekreacyjne, czy jako utwardzony plac zabaw dla dzieci, ale także jako np. plenerowy parkiet „parkiet do tańca”, prezentacji zespołów czy grup tanecznych itp.

Inwestycję okiem swojego aparatu Grzegorz śledził na bieżąco:

dzięki czemu mamy możliwość utrwalenia w kronice nie tylko efektu końcowego,  ale także początków inwestycji i  gromadzenia materiałów:

Leave a Comment