Nowe propozycje do FS 2019

Mamy dwie kolejne propozycje:  nr 8 i 9  do Funduszu Sołeckiego 2019. Swojej /pkt 8/ tj. dofinansowanie strony internetowej nie będę uzasadniał pozostawiając decyzję tym którzy przybędą na zebranie. Co do propozycji nr 9 to przede wszystkim cieszy fakt iż do grona  które chce mieć aktywny wpływ na to na co będą  wydatkowane fundusze  – dołączają nowe osoby, które wcześniej nie składały wniosków  – patrz także  punkt 6.

Co do samej propozycji (9) podniosę rękę za,  bowiem mam wciąż żywo w pamięci konkurs rzutów zorganizowany podczas IV edycji Niedariańskiego Rajdu Szlakiem Kurhanów.

Była to świetna integracyjna   zabawa dla wszystkich bez względu na wiek i koszykarskie umiejętności,  która wręcz  porwała  blisko 40 uczestników Pikniku !

Emocjonująca spontaniczna rozgrywka z nieprzewidywalnym zakończeniem i  jeszcze bardziej zaskakującym finałem – warta urozmaicenia i oczywiście powtórzenia w przyszłości.

Piszę to z dumą albowiem przy głosach sprzeciwu w łonie komitetu organizacyjnego Rajdu,  byłem za wprowadzeniem właśnie m.in.  podobnych form integracyjnego  ożywienia porajdowego pikniku.

Frekwencyjny  sukces tego konkursu świadczy o zapotrzebowaniu na takie miejsce – to jedno.

Po drugie  utwardzony placyk przy koszu  może pełnić w przyszłości rolę plenerowego  parkietu /pod koszem/ – tę dodatkowa funkcję wskazuje Grzegorz z Głównej a ja dodam jeszcze iż w tym miejscu przez cały rok poza miłośnikami koszykówki mogą się spotykać  młodzi zwolennicy/zwolenniczki całego szeregu gier podwórkowych wymagających   rozrysowania pola gry, że sygnalnie wspomnę o klasyku czyli  grze w klasy.

 

Poniżej zaktualizowana lista, która nadal czeka na być może Twoje propozycje, uwagi sugestie ?

 

1             Org.   imprez dla dzieci: Dzień Dziecka/Mikołajki…           1 500,00 zł          Grzegorz z Głównej

2             Zakup profesjonalnych kijów ogniskowych na kiełbaski     300,00 zł          Grzegorz z Głównej

3             Aparat cyfrowy na użytek Sołectwa                                        500,00 zł         Jurek z Wesołej

4             Zakup 50 szt.  Pokrowców na krzesła do świetlicy             2 000,00 zł          Grzegorz z Głównej

5             Wycieczka dla dzieci do parku rozrywki                              2 500,00 zł         Grzegorz z Głównej

6             Piaskownica /zamykana/ dla dzieci na placu zabaw.            500,00 zł         Ola z Kamiennej

7             Tłuczeń na Różaną                                                                    1 000,00 zł        Krystyna z Różanej

8             Dofinansowanie strony internetowej niedary.pl               1 500,00 zł        Jurek z Wesołej

9.            Renowacja podłoża przy koszu/plenerowy parkiet          6 000,00 zł        Krzysztof ze Słonecznej

Leave a Comment