Komitet Organizacyjny Rajdu – Zaprasza chętnych !

W dniu wczorajszym  na spotkaniu organizacyjnym ukonstytuował się Komitet Organizacyjny IV  edycji Niedariańskiego rajdu szlakiem kurahanów !

Przewodnictwo  Komitetu objęła Sołtys Agata Woloszczuk. Pojawiło się kilka nowych propozycji zmierzających do uatrakcyjnienia imprezy a także  na zwiększenie rajdowej  frekwencji.

Wszyscy byliśmy zgodni co do tego aby ostatecznie zatwierdzić zmianę  terminu startu imprezy   z deszczowego września,  na mamy nadzieję pogodny  czerwiec !

Dokładną datę podamy oficjalnie do wiadomości, gdy tylko potwierdzimy ją ostatecznie  w Gminie gdzie będziemy zabiegać o objęcie imprezy tradycyjnym patronatem  przez Panią Wójt Agnieszkę Werstę oraz prosić   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni Panią Agnieszkę Pawlaczek o wsparcie organizacyjne i finansowe.

Wkrótce ogłosimy skład Komitetu  i podział ról  ale jednocześnie serdecznie zapraszamy chętnych  Wolontariuszy pragnących włączyć się  w organizację rajdu lub jego sponsorowanie.


Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi -III Rajd prowadzą: Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta i Komandor Rajdu Ludomir Domański

Leave a Comment