Kontakt z nami

Właśnie skatalogowaliśmy wszystkie dostępne formy kontaktu z nami – patrz zakładka KONTAKT,  lewy górny róg pod slajderem. Przy okazji  aby zakładka ta nie była suchym  zestawieniem możliwości – pokusiłem się o kilka dodatkowych zdań, które mam nadzieję pomogą zainteresowanym  w wyborze właściwej formuły, bowiem, sygnalnie szkicują także misję  witryny niedary.pl

I pomyśleć, że kiedy sprowadzaliśmy się do Niedar,  we wsi był jeden telefon stacjonarny a telefonię bezprzewodową widzieliśmy na filmach  produkowanych na zachód od Odry… dziś można wymieniać myśli, inicjować różne  propozycje na tak wiele sposobów….

kontakty

Leave a Comment