Legislacyjna podstawa funkcjonowania Sołectwa

 Na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym /vide wcześniejszy wpis/   w tysiącach polskich wsi, uchwalone  zostały  statuty sołectw;  regulujące  zasady funkcjonowania Urzędu Sołtysa, Rady Sołeckiej,  ich kompetencji stanowiących, płaszczyzn współpracy;  oraz  zawierające ordynację wyborczą do w/w organów władzy.

Statut naszego Sołectwa  uchwalony został   na Sesji Rady Gminy Zawonia w dniu 26 IV 2007 r.  i obowiązuje do dzisiaj. Pełny tekst  Statutu Sołectwa Niedary dostępny jest w poniższym pliku:

Kliknij tu >>>  Statut_Sołectwa_Niedary_aktualny

rada_ik_ud

soltys_ik_ud

Dodaj komentarz