Listopadowe nasze pamiętania…

Nie tylko przy ich święcie wspominamy i utrwalamy w społecznej pamięci  tych Niedarian,  którzy odeszli, pozostawiając  po sobie ślad w historii naszej wsi… Dzisiaj mamy   ku temu dzień szczególny.

Ktoś  przepięknie ujął to pamiętanie klamrą nieskończonej  miary naszej człowieczej wartości. Na ile to możliwe staramy się nie tylko pamiętać  ale przede wszystkim przenieść tę pamięć na kolejne pokolenia, zapisując jej ulotne chwile  w wielu miejscach naszej kroniki.

…i jeszcze ten szczególny rodzaj estymy jaką powinniśmy otaczać żyjących a  będących coraz bliżej granicy ze smugą wiecznego cienia  na który  tak mądrze i wymownie nas wszystkich uczulał   Ks. Józef Tischner….

Z listy osób które uwzględnialiśmy w Niedarach planując Senioradę 2021, na spotkaniu  za 12/cie dni   nie ujrzymy już aż sześcioro z nich ….  To ogrom ludzkich  dramatów jak na taką małą społeczność i na tak krótki okres.

 

Dodaj komentarz