Logo Niedar na Wzgórzach Strupińskich:

Wzgórza Strupińskie, wywodzą swoją  nazwę od  malowniczo rozlokowanej miejscowości  Strupina. Pierwsze wzmianki o Strupinie sięgają początków XIII wieku ! Należy podkreślić iż Strupina przez wieki była prężnie rozwijającym się ośrodkiem handlu i rzemiosła. Przez stulecia – także na prawach miasta ! Niegdyś funkcjonował tu szpital a nawet łaźnia miejska! W karczmie raczono się m.in.  piwem  wrocławskim, świdnickim.

W 1631 epidemia dżumy zdziesiątkowała ludność. Niewiele później Strupina była dwukrotnie plądrowana przez Szwedów. Dzieła zniszczenia  wydawało się dokonały wojska cesarskie podczas wojny 30 letniej….a mimo tego miasto niczym Fenix z popiołów  wciąż się odbudowywało. Jednak w 1733 roku nomen omen całe miasto z wyjątkiem budynku kościoła trawi wielki pożar. Również i z tej opresji  jak i wielu innych przeciwności Strupinianie zdołali się wydźwignąć …

Znajdujemy się oto w Gminie Prusice na wysokości ok 155 m.n.p.m. i trafiamy do osobliwego miejsca – które pełni funkcję obszaru rekreacyjno – dydaktycznego /tablice informacyjne z opisami m.in. miejscowej fauny i flory… a jednocześnie jest obszarem pamięci po zlokalizowanej tu niegdyś nekropolii. Szpaler wysokich  drzew  jakim obsadzona jest centralna aleja;  w zapraszającej pozie zdaje  się zachęcać   do  odwiedzenia tego miejsca:

Teren obficie porasta  zimozielony  bluszcz, który dożywa 300 lat  stąd poza walorami odpornościowymi, tutaj  także w roli  symbolu długowiecznej pamięci, chętnie był sadzony wokół miejsc pochówku. Bluszcz potrafi wspiąć się nawet na wysokość 30 metrów. Należy pamiętać iż  każda część bluszczu dla człowieka jest trująca. Alejka prowadzi nas do miejsca postoju wyznaczonego przez drewniane ławy  oraz stoły.  Tu postanawiamy zaakcentować swój  pobyt –  fotką  z logo –  w nieco ekwilibrystycznym wydaniu:

W poszukiwaniu innych ciekawych miejsc napotykamy ruiny dawnej kaplicy, które dzisiaj , bywa wykorzystuje młodzież jako punkt spotkań:

Wracając alejką  w kierunku  Strupiny, napotykamy memoriał – tablicę, ufundowaną przez mieszkańców Strupiny – pamięci tych, którzy zostali tutaj niegdyś pochowani. Wokół memoriału gromadzone są odłamki starych  inskrypcji nagrobkowych:

Tuż obok rozciąga się doskonała panorama widok na kościół w Strupinie:

To jest ostatnia fotka wieńcząca nasze  podróże z Logo Niedar po Koronie Kocich Gór.

Dodaj komentarz