Logo w Londynie: British Museum.

Wracamy po raz kolejny w tym roku  do Londynu.  Ponownie  w towarzystwie Perrine.  Trafiamy przed monumentalną  fasadę Britsh Museum. Oczywiście nie mogło być inaczej ! Przed nami wersja Duo Logo Niedar. Niepowtarzalny układ dwóch przypinek z logo Niedar – a w tle jedno z największych muzeów historii starożytnej na świecie:

Britsh Museum otwarto w 1753 r. Na inaugurację zgromadzono  niemałą liczbę bo 75 000 eksponatów, które były darowizną lekarza, przyrodnika i kolekcjonera sir Hansa Sloane’a (1660-1753,) Od tamtego czasu muzeum /poza okresem dwóch wojen światowych/ otwarte jest nieprzerwanie. Darczyńca życzył sobie aby jego zbiór stał się własnością narodu. Parlament przyjął specjalną uchwałę i podwoje muzeum otwarte są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Opłaty pobierane są jedynie za oglądanie wystaw okazjonalnych czy korzystanie infrastruktury muzeum.

Przez cały czas funkcjonowania. Dzięki kolejnym darczyńcom.  Zbiory zostały wzbogacone  i dziś muzeum posiada 7 milionów eksponatów ! Nic dziwnego, że taka imponująca wystawa niczym magnes ściąga tu ok 5 milionów odwiedzających rocznie ! Ponieważ Perrine zaprasza do wnętrza – idziemy za nią i wkraczamy oto na ogromny usytuowany centralnie dziedziniec. Jesteśmy  pod największym zadaszonym dziedzińcem Europy !

Centralnie   wkomponowana jest tu  główna czytelnia brytyjskiej biblioteki. Zbiory tej szacownej instytucji obliczane  są obecnie   na ok.  25 000 książek.

Korzystający   z czytelni mogą  poczuć  swojego rodzaju dowartościowanie wynikające z faktu iż przed nimi bywali tu: Oscar Wilde, Mahatma Gandhi, Rudyard Kipling, George Orwell, Karol Darwin, George Bernard Shaw, Mark Twain,   Jacob Richter – takiego psedonimu używał…. Włodzimierz Lenin, Virginia Woolf, Arthur Rimbaud,  Charles Dickens, Herbert George Wells,  Sir Arthur Conan Doyle i wielu wielu innnych.

Dodaj komentarz