MADE IN NIEDARY – Storczykowa reaktywacja.

Kategoria MADE IN NIEDARY.  Powstała na naszej stronie wieki temu. Z założenia,  mieliśmy w tym miejscu archiwizować  zapisy dotyczące spraw i rzeczy.  Czasem nawet drobnych przedmiotów,  pomysłów,  idei,  które rodzą się i rozwijają się  u nas w Niedarach a  z powodzeniem emanują daleko poza granice, czasami nie tylko naszego kraju !

Powstanie Niedariańskiego Klubu Seniora.  Propagująca się idea gali  Niedariańskich Storczyków.  Stwarzają  zupełnie nowe możliwości i szanse na MADE IN NIEDARY – REAKTYWACJA!

My tu gadu gadu …. a tymczasem w Nowym Roku w małej pracowni w Niedarach powstaje….? 

 

Za nim poznamy szczegóły. Dowiemy się co powstaje w małej niedariańskiej pracowni.  Serdecznie zachęcam do zgłaszania pomysłów, kandydatur, projektów, rzeczy działań… które powstały lub akurat  powstają  w Niedarach.

Z pewnością warto też będzie się  zastanowić się czy owa reaktywacja nie powinna uwzględniać zmiany zapożyczonego tytułu i w konsekwencji jego dalszej  kategoryzacji – wszak i pośród wielkich rzeczy są i bardzo wielkie i bardzo małe ale o nie małym znaczeniu 🙂

Dodaj komentarz