Majowa karta z kalendarza.

Od początku tego roku , w naszej kronice, konsekwentnie  inaugurujemy kolejny miesiąc, zapisując,  kartę z kalendarza wydanego przez OSP Niedary z okazji 65 rocznicy jej utworzenia. Mowa oczywiście o Niedarach z Gminy Drwinia. Dziś karta majowa zwieńczona zdjęciem upamiętniającym wręczenie strażakom odznaczeń w dniu 8 września 2018 r.

Leave a Comment