Marcowe łyki statystyki.

Tytułem dydaktycznego wstępu:

9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni uchwalił przeprowadzenie na ziemiach polskich pierwszego  Spisu Powszechnego. 2 XII 2008 Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk  ustanowił : Dzień Polskiej Statystyki, który od tego czasu przypada każdego 9 marca by  nie tylko upamiętniać wspomnianą sejmową uchwałę,  ale także  aby  zaakcentować  znaczenie statystki w życiu publicznym a jednocześnie docenić  wysiłki ekspertów tej wszechobecnej dziedziny matematyki.

Ad Rem:

Dzięki niezawodnym staraniom:  Grzegorza Osyry obecnego Przewodniczącego Rady Sołeckiej  od pierwszego roku funkcjonowania strony niedary.pl  systematycznie otrzymujemy aktualizowane dane demograficzne opisujące naszą małą ojczyznę. Oto demograficzny dzień dzisiejszy Niedar  na tle wcześniejszych zapisów:

Przybywa nas systematycznie…. czyli Panowie górą !

Rok 2016 –   220 osób /110 kobiet/110 mężczyzn /

Rok 2017 –   224 osoby /112 kobiet/112 mężczyzn /

Rok 2018  –  226 osób / 110 kobiet/ 116 mężczyzn/

Struktura wiekowa mieszkańców Niedar kształtuje się następująco:

Osoby w wieku do 20 lat stanowią 22,59%  populacji –  jest to dokładnie 54 Niedarian.

W wieku powyżej 80 lat jest nas 5,44 % czyli 

13/cioro Niedarian

Leave a Comment