Na kogo zagłosuję ?

Ponieważ słyszę to pytanie coraz częściej – postanowiłem iż odpowiem na nie publicznie:

Doskonale wiem  co zrobili dla Niedar Nasi Kandydaci na Radnych  nie tylko  w czasie bieżąco upływającej  kadencji ale myślę o całym społecznym  dorobku …. i mam  za to dla obojga ogromny szacunek a tym samym niezbywalną pewność iż  są zdolni do  dalszych społecznych poświęceń i stać ich na wiele a  my jako ich wyborcy możemy od nich tego  nie tylko oczekiwać ale i  w naturalnej konsekwencji  tego słowa znaczeniu  w pełni te oczekiwania również  egzekwować.

Ogromnie pragnąłbym  aby mój Kandydat/ka na forum Rady Gminy  w czasie  swojej samorządowej misji, wykazał się takimi aktywnościami i pomysłami, które pozytywnie przełożą się oczywiście  na wszystkie Sołectwa Gminy Zawonia  a będzie mi szczególnie miło skonstatować fakt iż w Niedarach takie inicjatywy odczujemy pozytywnie w jakiś szczególny sposób 😊

 Oddanie nieważnego  głosu na oboje Kandydatów, oddanie pustej kartki, nie wzięcie udziału w głosowaniu –  to nie dla mnie.   Pozostawiam  to nie pojmującym istoty  demokratycznych wyborów.

Wielkoformatowa plansza dydaktyczna – kompendium wyborcze –  to jeden z pierwszych produktów z serii made in Niedary  funkcjonujący w wieluset szkołach i Urzędach na terenie całej Polski.

 

 Na kogo  więc zagłosuję ?

Oczywiście na Kandydata/kę, która/y  zbliży się do ideału i przekonująco  spełni dwa  poniższe  oczekiwania, które to oczekiwania są czymś zupełnie  naturalnym w sprawdzających się systemach demokratycznych:

Oczekiwanie nr 1

Oficjalnie –  opublikowanie   programu  działań na kadencję ze szczególnymi akcentami na to:

Co Kandydat/ka  zamierza uczynić , jakie inicjatywy podjąć aby nam wszystkim żyło się lepiej, zgodniej, nowocześniej, bezpieczniej. Jak zamierza pomagać nam w realizacji strategii rozwoju wsi Niedary ?  Co planuje  uczynić  – jak zagospodarować ogromny potencjał – kapitał ludzki   tkwiący w dorobku kilkudziesięciu aktywnych Niedarian, którym chciało się inicjować, uczestniczyć i doprowadzać do końca wiele spektakularnych akcji które stanowią kamienie milowe  tak w materialnym jak i niematerialnym dorobku całej  wsi Niedary. Co zrobić aby tego potencjału nie zaprzepaścić w rozgrywkach personalnych, rozpuścić w niuansach wzajemnych animozji, irracjonalnych  lęków czy  obciążeń z przeszłości.

Będzie mi milo jeśli ta publikacja znajdzie się w tak naturalnym  dla niej miejscu  jaką  jest strona internetowa niedary.pl  ale równie dobrze może to być link do innej strony czy np. do FB.

Oczekiwanie nr 2 

W końcowej sekwencji programu  kandydat powinien zadeklarować się  do tego iż co jakiś czas / choćby raz na kwartał/  będzie mnie/nas  jego Wyborców  informował o tym jak postępuje realizacja planu wyborczego  i rutynowych jego działań na forum Rady Gminy.  Na jakie napotyka trudności ?  Jakie osiąga sukcesy?

Ps.

Przy okazji serdecznie zachęcam wszystkich Niedarian do tego aby pomogli  naszym Kandydatom i wskazali/ podpowiedzieli/ zasugerowali/ zdefiniowali swoje potrzeby/ oczekiwania itp. itd. nie tylko  w ulotnych  rozmowach  ale  właśnie  w formie zapisu – choćby jako komentarz do niniejszego wpisu – osobnym mailem na niedary@wp.pl itp.

 

Leave a Comment