Najlepszości Niedariańskim Samorządowcom !

Taki moment w historii naszej wsi.  to doskonała okazja do….. wywieszenia flagi Niedar …. chociaż w jej wersji wirtualnej ?

Dzisiejszy dzień zapisuje się bowiem w kronice naszej wsi  jako pierwszy dzień funkcjonowania kolejnej  16/tej kadencji samorządu w jego nowym składzie !

Niełatwe i wymagające wielu poświęceń obowiązki Sołtysa na kolejne 5 lat przejmuje Szczepan Gurboda.

W realizacji zadań wspierać go będzie Rada Sołecka pod przywództwem Grzegorza Osyry.

Funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady podjęła się Ewa Klimczak Śmietana.

Członkami Rady 16/tej kadencji zaś,  są od wczoraj: Aneta Jankowska i Marek Michałowski.

W górnym panelu pod przyciskiem Władze Samorządowe znajdziesz już zaktualizowany skład personalny.

Wszystkim a szczególnie tym świeżo upieczonym nowo wybranym Samorządowym Włodarzom naszej wsi, pięknie dziękujemy za odważne decyzje, życzymy wiele cierpliwości,  samozaparcia i jak najmniej trudnych decyzji na nowej drodze samorządowego życia. Niechaj te wartości przełożą się Wam na satysfakcję związaną  z pełnieniem   społecznej służby.  

Niechaj Wasza działalność zapisze się w historii Niedar wieloma złotymi zgłoskami i ogromnymi kamieniami milowymi spektakularnych sukcesów ku naszej wspólnej radości i ogólnemu zadowoleniu.

Najlepszości wszelakiej w imieniu Zespołu niedary.pl i wszystkich dobrze  życzących  Wam i pokładającym w Was nadzieję  Niedarian !

Leave a Comment