Niedariańska Korona Kocich Gór… – nowość  w Niedarach.

Cofnijmy się do kalendarzowego pożegnania wiosny. Powitanie tegorocznego  lata na Różanej,   rozpoczęło się o godz. 16/tej. Zakończyło ok. 2 w nocy. Impreza trwała nieprzerwanie  blisko 10 godzin ! Wzięło w niej udział 25 osób…   Nie sposób opisać wszystkich  punktów bogatego  programu. Nie sposób też  –  pominąć niektórych   z nich…

Np. prapremiery nowej odznaki: Niedariańskiej Korony Kocich Gór i Kurhanowego Szlaku. Graficzny wzór opracowała   Ewa ze Spacerowej – dzięki ogromniaste !

Odznaka upamiętnia i zaświadczać będzie w przyszłości wyczyn/y polegający na zdobyciu wszystkich 14/tu najwyższych szczytów pasma  Wzgórz Trzebnickich czyli popularnych Kocich Gór. Szczyty te znajdują się na terenie 6/ciu Gmin. Rozrzucone na dystansie ponad 120 km. Hipotetycznie stanowią „ jedną górę” o sumarycznej wysokości: 3 270 m.n.p.m.

Zdobycie szczytów to nie wszystko. Trzeba będzie jeszcze mieć zaliczone przejście Szlaku Kurhanowego !

Impreza na Różanej stała się doskonałą okazją do tego aby uhonorować tych, którzy opisanego wyczynu dokonali jako pierwsi. Skorzystaliśmy z okazji  iż w spotkaniu na Różanej  uczestniczył  nasz Gość Honorowy dr hab. Paweł Scharoch – Profesor Politechniki Wrocławskiej  – równolegle Ambasador Akcji: „Logo Niedar travel the World”:

Poprosiliśmy Pawła o wręczenie odznak. Swoją  kolekcję turystycznych trofeów powiększyli: Basia z Wesołej:

 Danusia z Różanej/Wesołej, która dodatkowo jest zdobywczynią Szlaku Kurhanowego – zimą i aktywną  uczestniczką Spacerowego Teamu „Na Szagę”:

Lutek z Wesołej –  Komandor Niedariańskiego  Rajdu Szlakiem Kurhanów:

oraz niżej podpisany pomysłodawca idei Niedariańskiej Korony Kocich Gór:

Najbliżej zdobycia odznaki z kolejnym  numerem 5 jest – Renia z Wesołej…

Odznakę  może zdobyć każdy chętny – nawet dzieci /oczywiście pod opieką rodziców/. Oczywiście zamieszkiwanie w Niedarach, w Polsce, gdziekolwiek  za granicą,   nie stanowi przeszkody.    Co trzeba zrobić aby zdobyć to unikalne w swoim rodzaju turystyczne trofeum ?  Z grubsza rzecz ujmując należy  udokumentować zdobycie wszystkich 14/tu szczytów tworzących Koronę Kocich Gór,  oraz przejść całą trasę Szlaku Kurhanowego.

Odznaka wzbogaci  oficjalny niematerialny dorobek wizerunkowy  naszej  Niedariańskiej Społeczności, który do tej pory tworzą:

Strona internetowa niedary.pl wyróżniona laurem dla Najlepszej wiejskiej witryny internetowej 2017/2018.  Hymn Niedarian / i to w dwóch wersjach,  Logo Niedar które uczestniczy w międzynarodowej akcji: „Logo Niedar Travel the World”, Oficjalna flaga naszej wsi.  Poczet Sołtysów oraz  Poczet Radnych Gminy Zawonia pochodzących z Niedar. W niematerialnym wizerunkowym  dorobku znalazły się nieformalne nazwy ulic w Niedarach. Pierwsza e-mapa wsi Niedary. Księga Niedariańskich Rekordów, Tytuły Sołtys Nestor wsi Niedary oraz Radny Nestor.  Tytuły Niedariańskich Mistrzów Sportu.  Grafiki użytkowe wizytówek i papierów do wystąpień urzędowych dla Sołtysa Wsi, Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz Prezesa LZS Niedary… i   wiele wiele  innych.

                    Po szczegóły serdecznie zapraszam wszystkich chętnych:

Jurek z Wesołej/Różanej

Ps.

Przebyte  przez Zdobywców kilometry. Zaliczone  szczyty.  Na bieżąco uzupełniały  pulę akcji:  Logo Niedar Travel the World”.

Fotki wykonał Grzegorz z Różanej – dziękujemy !

Do tej pory z „Powitania Lata 2022  na Różanej”ukazały się dwie relacje:

https://niedary.pl/specjalne-podziekowania-dla-zespolu-quantum-of-jazz/

https://niedary.pl/powitanie-lata-2022-na-rozanej-prolog/

Póki lato jeszcze trwa!  Kolejne wspominkowe  punkty w przygotowaniu 😊

 

 

Dodaj komentarz