Niedary mają stałe połączenie ze Szczecinem !

Małym Niedarianom, którzy w drodze do szkoły ulicą Wesołą,   swoim porannym,  dziecięco  radosnym: “Dzień Dobry”; potrafią sprawić, że nawet w czasie deszczu,  pojawiają się promienie słońca; tekst poniższy  dedykuję 🙂

a więc jeszcze raz:

Niedary mają stałe połączenie ze Szczecinem !

Od kiedy ?

….a od czasów epoki polodowcowej ! 🙂

ale po kolei…i  nieco z dydaktycznym przesłaniem:

Prostopadle do ulicy Wesołej rośnie dumnie ciąg  strzelistych topoli, ukorzenionych  centralnie w miejscu, które, jako jedno z dwóch w naszym Sołectwie,  ma przypisaną oficjalnie  swoją  nazwę  geograficzną: GŁĘBOKI RÓW.

GŁĘBOKI RÓW,  po  swoich najniżej położonych, często dla oka niewidocznych bo zakrytych  złogami traw, meandrach,  toczy   ledwo widoczną strugę, która szczególnie  po takich  deszczach jakie od wczoraj padają, okresowo przybiera rozmiary szemrzącego strumyczka, który  oddala się od Niedar w stronę Grochowy,  by zasilić główny ciek wodny Gminy Zawonia zwany  SĄSIECZNICĄ lub w skrócie Sieczką.

Sieczka coraz raźniej wspomagana kolejnymi  ciekami,   dopływa do Żmigrodu, gdzie wpada naturalnie  do BARYCZY – czyli urokliwej  rzeki matki  całej pradoliny zwanej od jej imienia Pradoliną Baryczy.

Dalej krople padającego w Niedarach deszczu,   popłyną  coraz raźniej  by na wysokości miejscowości Szlichtyngowa dołączyć  do Odry  i stąd już szerokim choć krętym korytem droga do Szczecina i finalnie do Bałtyku jest już prosta.

 

a w skrócie dla małych Niedarian, którzy bez względu na pogodę raźno maszerują po wiedzę dwuwiersz mnemotechniczny:

Gdy w Niedarach deszcz o szyby dzwoni

Kropla,  kroplę aż po  Bałtyk  goni !

krople

Samych szóstek nie tylko z geografii – Jurek z Wesołej 🙂

 

 

Leave a Comment