O nazwach ulic, historii zataczającej koło i ludziach którzy ją tworzyli…

Wczorajsza publikacja  autorstwa: Sołtysa wsi Niedary Szczepana Gurbody,  na temat oficjalnego nadania  nazw ulic  w Niedarach,  wywołała u mnie  nostalgiczną chwilę wspomnień…

 15 IV 2015 r. w Kategorii HISTORIA – podkategoria: NAZWY ULIC /patrz prawe menu strony/,    zainicjowaliśmy akcję zmierzająca do nadania Niedariańskim ulicom nieformalnych nazw. Przez ponad 7 lat  sprawy związane z powołaniem do życia nieurzędowych,  nazw doczekały się dokładnie  50/ciu wpisów !

W przedsięwzięcie żywo  zaangażowane były ówczesne władze samorządowe wsi: Sołtys Nestor wsi Niedary: Agata Woloszczuk  ówczesny Przewodniczący Rady Sołeckiej Marek Michałowski, oraz Prezes LZS Niedary Grzegorz Osyra.  Niewiele  byśmy wówczas wskórali gdyby nie żywa reakcja i konkretne zaangażowanie  ze strony wielu Niedarian. Odzew na inicjatywę Zespołu www.niedary.pl  był bardzo duży i żwiołowy !

26 VIII 2015 r. Wyniki plebiscytu, decydującego o ostatecznym wyborze nazw ulic,    zaprezentowała  Ola z Wesołej  na pierwszej  mapce Niedar z nazwami ulic wyłonionymi w wyniku plebiscytu:

Ola, gdyby żyła, dokładnie dzisiaj, 3 VIII….  obchodziłaby swoje 66/te urodziny…

Trudne początki:

Wyłanianiu  nazw ulic towarzyszyło sporo emocji. Ciekawych czasem zabawnych  przypadków. Przywołam jeden z nich:

Inicjując plebiscyt zaproponowaliśmy z Olą aby dzisiejszej ulicy Głównej nadać piękną  polską nazwę: Starowiejska.  W określeniu tym pobrzmiewa historyczny charakter traktu przy którym funkcjonowała niegdyś oświetlana gazem gospoda. Powstawały tu pierwsze domostwa,   co samo w sobie stanowiło o pewnej historycznej dominacji  i pierwszeństwie tejże ulicy… nad traktami powstającymi później…. Tradycyjny wymiar ulicy podkreślała także jej historycznie unikalna nawierzchnia.  Mimo naszych argumentów mieszkańcy ulicy zmobilizowali się i postanowili, że w odrębnym głosowaniu wyłonią nazwę przy której pragnie mieszkać większość z nich.

Oto jakie zostały wówczas zgłoszone propozycje:

Lipowa > 1 głos

Brukowa > 1 głos

Starowiejska > 1 głos

Władysława Reymonta > 1 głos

Główna > 7 głosów

Przewaga propozycji ul Głównej – jednoznacznie zdecydowana !

Głosy liczyła komisja w składzie:

Grzegorz Osyra.

Ania Michałowska

Jerzy Lewandowski

 Jak wiadomo  Ania i tym razem.  Nomen omen z Urzędu.  Uczestniczy w pracach związanych z nadaniem nazw urzędowych ! W ten oto sposób  pewien rozdział historii Niedar – choć najnowszej- staje się historią …  a przed nami nowe nie zapisane karty niedariańskiej historii

Dodaj komentarz