Podsumowanie IV edycji Rajdu.

Ostatnie  Zebranie wiejskie w sprawie podziału Funduszu Soleckiego na rok 2019 zainaugurowane zostało  oficjalnym podsumowaniem IV edycji Niedariańskiego Rajdu Szlakiem Kurhanów. Ten uroczysty akcent odbył się  z udziałem Wójt Gminy Zawonia Agnieszki Wersty.

Sołtys wsi Agata Woloszczuk złożyła sprawozdanie finansowe. Rajd został sfinansowany  ze środków Gminy, Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Darczyńców i Sponsorów.

Wygospodarowane środki – innymi słowy  dochód z imprezy – zostanie przeznaczony  dla dzieci.

W zwieńczeniu tego punktu programu Sołtys wsi Agata Woloszczuk  przekazała na ręce Wójt Gminy Agnieszki Wersty podziękowania za objęcie rajdu honorowym patronatem a na pamiątkę wręczyła specjalne podziękowania  w postaci oprawionego w antyramę  mini plakatu A3  z podpisami Organizatorów Rajdu  oraz wielu jego  uczestników:

Identyczne podziękowania na ręce Pani Wójt zostały przygotowane i  przekazane dla  LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich a wcześniej przez Grzegorza z Głównej dostarczone  zostały one   także Sponsorom i Darczyńcom Rajdu.

Autorem grafiki podziękowań jest Ewa ze Spacerowej:

Pomysł, wydruki i oprawa – niżej podpisany

Do tematu Rajdu  będziemy wracać jeszcze nie raz, bowiem sporo materiałów czeka wciąż na należne im w kronice Niedar miejsce.

                                                                                                                /-/Jurek z Wesołej

Dodaj komentarz