Pierwsze naukowe opracowanie na naszej stronie

W dniu 25 kwietnia 2015 ukazało się ogłoszenie – zaproszenie,  do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której wyniki miały posłużyć napisaniu pracy licencjackiej. Jej   autorką jest studiująca w Wyższej Szkole Bankowej  mieszkanka Niedar > Justyna z ulicy Głównej

Oto dzisiaj  mamy kontynuację tego tematu… a właściwie finał,  dzięki któremu na naszej stronie po raz pierwszy pojawią  się graficzne  elementy naukowego opracowania, które stanowią opis naszej gminy w oczach  osób, które wzięły udział w ankiecie.

Oddaję jednak głos autorce:

W pierwszej kolejności chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiety. Udział wzięło aż 61 osób:) 

Na prośbę kilku respondentów publikuję wyniki w formie graficznej.

Miłego wyciągania wniosków 🙂

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

/-/ Justyna z ulicy Głównej

11. Czy władze samorządowe wywierają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy10. Czy uważa Pan(i), że inwestycje przeprowadzone w gminie Zawonia w latach 2010-2014 przyczyniły się do rozwoju lokalnego9. Jak Pan(i) określa działalność inwestycyjną gminy Zawonia z punktu widzenia polityki inwestowania8. W jakiej sferze można zauważyć w Gminie Zawonia największe braki7. Które inwestycje gminy Zawonia były w ostatnich latach najbardziej trafne i niezbędne6. W jakim stopniu wymienione działania są istotne i konieczne do realizacji przez gminę Zawonia5. Jaki wpływ mają realizowane w gminie Zawonia inwestycje na4. Czy zauważa Pan(i) poprawę w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej w ciągu lat 2010-20143. Jak Pan(i) ocenia stopień wyposażenia gminy Zawonia w obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej.2. Jak Pan(i) ocenia stopień wyposażenia gminy Zawonia w infrastrukturę techniczną1. Czy gmina Zawonia jest atrakcyjna jako miejsce zamieszkania.png

 

Dodaj komentarz