Podziękowanie dla Niedarian.

W dniu 11 marca – czyli dzisiaj – przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Akurat w tym dniu mam okazję podziękować za to, że wybraliście mnie zdecydowaną większością głosów na Sołtysa sołectwa Niedary na lata 2023 – 2027. Dziękuję.

Dziękuję także za bardzo dużą frekwencję podczas wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. W moim przekonaniu tak liczna obecność na Zebraniu Wiejskim świadczy o tym, że Mieszkańcom Niedar bardzo zależy na tym, aby w naszej małej społeczności działo się jak najlepiej. Duże poparcie, jakie od Was uzyskałem, pozwoli mi pewniej występować do Gminy Zawonia i innych instytucji w celu realizacji potrzeb wspólnoty i poszczególnych osób.

Dziękuję i gratuluję nowej Radzie Sołeckiej.

Jeszcze raz dziękuję obecnym na zebraniu wyborczym, tj. wszystkim Niedarianom starszym i młodszym, przedstawicielom Gminy Zawonia oraz Sołtysowi i Radzie Sołeckiej – kończącym swoją kadencję oraz Niedariańskiemu Klubowi Seniorów, który mnie wspierał i doradzał.

W nawiązaniu do mojego planu minimum, który ogłosiłem przed wyborami, informuję, że comiesięczne spotkania z Sołtysem będą się odbywać w Świetlicy Wiejskiej w Niedarach w trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 19:00 do 20:00. Ponadto podaję telefon kontaktowy w sprawach sołectwa: 48-794-553-551 oraz adres e-mailowy: soltyswsiniedary@gmail.com.

Powyższe dane są już na stałe  dostępne /a w razie potrzeb będę je na bieżąco aktualizował/   w górnym poziomym menu strony –  kliknij przycisk: SAMORZĄD WSI

Pozdrawiam

Grzegorz Idzikowski

Jeden komentarz

Dodaj komentarz