Powstaje Gminna Rada Seniorów:

Radę tworzy  5 osób. Kadencja trwa 3 lata. Na liście poparcia mogą podpisać się jedynie mieszkańcy Gminy Zawonia w wieku 60 +. Kandydat również musi mieć wiek 60 + oraz zamieszkiwać teren gminy Zawonia:

Wydaje się iż Tymczasowy Zarząd Niedariańskiego Klubu Seniora powinien zarekomendować  swoją  kandydatkę/kandydata do Rady już podczas najbliższego spotkania.

Szczegóły dotyczące, zgłaszania kandydatów,  organizacji wyborów do Rady,  itp. dostępne pod poniższym linkiem:

https://zawonia.pl/download/attachment/7639/zarzadzenie-nr-24_2023-wojta-gminy-zawonia-z-dnia-20-lutego-2023-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-gminnej-rady-seniorow-w-zawoni-oraz-okreslenia-wzorow-formularzy-zgloszeniowych.pdf

Dodaj komentarz