Pytań nie pozostawiam bez odpowiedzi.

W odpowiedzi na wpis pt. Na kogo zagłosuję” > https://niedary.pl/na-kogo-zaglosuje/ – jako kandydatka na radną przesyłam swoją odpowiedź:

Oczekiwanie  nr . 1

Najbliżej mi do działań prozdrowotnych i działań służących i zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. Przykłady moich dotychczasowych działań:

Uniknęliśmy w Niedarach kolejnej budowy wieży telefonii komórkowej. Został rozebrany także ogromny dach stodoły częściowo spalonej, pokrytej płytami eternitowymi która sąsiaduję z placem zabaw i świetlicą.   Decyzje o rozbiórce dachu wydał Starosta Trzebnicy. Powstała zatoka autobusowa w stronę Oleśnicy po kilku latach moich starań (a wcześniej radnej Zofii Bąk), która zwiększyła bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Popieram cały program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Przyszłość, a szczególnie działania zmierzające do rozwoju ścieżek rowerowych chodników i dróg.  Ważny jest także pomysł zakupu wozu do wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków. Tym bardziej że oczyszczalnia ścieków dla Niedar to projekt bardzo odległy. Bardzo ważna jest też modernizacja sieci wodociągowej. Zadaniem głównym, na którym chciałabym się skupić jest remont naszej drogi powiatowej, i wykonanie oświetlenia na drogach  które mają już projekty. Droga jest w stanie bardzo złym i wymaga pilnych działań. Jeśli chodzi o pozostałe sprawy jestem otwarta na sugestie mieszkańców, zależy mi na integracji lokalnej społeczności i takie działania będę również wspierać. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu mieszkańców dużo dobrego działo się w naszej miejscowości; uaktualnienie strategii Niedar, logo Niedar, rajd kurhanowy, dzień dziecka, seniorada, mikołajki, powstanie naszej flagi, ukwiecenie Niedar. Nie byłam pomysłodawczynią wszystkich inicjatyw, ale wszystkie wspierałam i służyłam swoją pomocą i pracą.

 Oczekiwanie nr 2

Częstotliwość spotkań z mieszkańcami ustalę jak już zostanę radną.

/-/ Agata Woloszczuk Kandydat do Rady Gminy Zawonia

Dodaj komentarz