Rada Sołecka w nowej formule graficznej,

Przewodniczący Rady Sołeckiej Grzegorz Osyra,  postanowił, iż Rada, będzie swoje pisma przygotowywać na siostrzanym  graficznie wzorze –  jaki z okazji Dnia Sołtysa  przygotowaliśmy w naszym Zespole na potrzeby Sołectwa:

https://niedary.pl/dzien-soltysa-cz-2/

Autorką grafiki serii uwzględniającej jednolicie usystematyzowany wizerunek Niedar na nośnikach pism urzędowych   jest oczywiście –  i od początku –  Ewa ze Spacerowej.

Już jutro,  pierwsze takie pismo  trafi do formalnego obiegu a będzie zawierać wniosek – prośbę o sponsorowanie Dnia Dziecka  skierowany do Firmy Seminex, która już nie raz występowała w roli darczyńcy przy okazji wcześniej organizowanych w naszej wsi  imprez:

 

Zachowujemy nadzieję iż wszelkie wnioski, prośby, zapytania itp.  przygotowane na identycznych wzorach kolorystycznych  podkreślą jednolitość zewnętrznego graficznego  wizerunku naszej wsi – przy okazji promując go-  a ich niezbywalna oryginalność wyróżni pisma wychodzące z Niedar w sytuacjach kiedy dochodzić będzie do rywalizacji wniosków.

Leave a Comment