RODO a niedary.pl

W dniu dzisiejszym,  wchodzi w życie  rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnej  ochrony danych  osób fizycznych. Rozporządzenie to w jednolitej formie  obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej acz jak podkreśla się w komentarzach wprowadzenie tych  zasad to bardzo zindywidualizowane kwestie wymagające podejścia sektorowego.

 RODO  na www.niedary.pl

Można zaryzykować twierdzenie, iż w pewnym sensie staliśmy się prekursorami tego rozporządzenia popularnie zwanego w naszym kraju:   RODO…. już trzy lata temu,  albowiem  zaproponowany  i sprawdzający się  w naszej społeczności  system komunikacji nie stwarza potrzeby  gromadzenia danych które w świetle przepisów w/w  rozporządzenia podlegają   ochronie.

Nie posiadamy więc w naszych zasobach cyfrowych  takich podlegających szczególnej ochronie danych naszych użytkowników jak PESEL numer NIP, adres  zamieszkania ….a nawet nazwisk  ! Nasz system komunikacji sam w sobie dla osób spoza niedariańskiej  społeczności  jest już zaszyfrowany kodem personalnym składającym się z imienia i nazwy ulicy na której dana osoba mieszka /bez podawania numeru posesji/  Dodatkowe utrudnienie w potencjalnej identyfikacji stanowi fakt, iż nazwy ulic o których mowa ….nie są nazwami oficjalnymi –  lecz  naszymi miejscowymi przyjętymi umownie  w publicznym plebiscycie

Zasadę podawania pełnego imienia i nazwiska / a więc i w ten sposób przechowywane są ich  dane osobowe skojarzone z adresami elektronicznymi  / stosujemy wobec osób posiadających w  lokalnej społeczności status osób  publicznych  a więc   pełniących funkcje  samorządowe i społeczne w naszej wsi:  Sołtys wsi Niedary, Przewodniczący i członkowie  Rady Sołeckiej, Prezes LZS oraz wobec osób fizycznych  zatrudnionych w Gminie Zawonia.

Każdy z użytkowników naszej strony w każdej chwili vide zakładka KONTAKT może wystąpić o usunięcie  z naszej bazy swojego adresu  e-mail względnie zwrócić się  o jego  o modyfikację/ aktualizację itp

Zasoby cyfrowe strony niedary.pl  w postaci kilkudziesięciu adresów e-mail przechowywane są w certyfikownym,  profesjonalnym programie poczty elektronicznej  GESTOR zabezpieczonym niepowtarzalnym hasłem i loginem.  Program ten znajduje się na twardym dysku komputera stacjonarnego zabezpieczonym kolejnym hasłem:

RODO - ochrona danych osobowychAdresów tych nikomu nie odsprzedajemy, nie udostępniamy i nie będziemy wykorzystywać inaczej aniżeli do tego aby prowadzić korespondencję  w istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem naszej społeczności.

Korzystając  z okazji  i sugerowaną przez  RODO instytucją tzw. prawa do zapomnienia – usunęliśmy wczoraj z naszej bazy wszystkie e-adresy użytkowników, którzy na początku funkcjonowania strony otrzymali status samodzielonego redaktora ….i nigdy do dnia wczorajszego z tej opcji dostępowej nie skorzystali.

Otwieramy w dniu dzisiejszym osobną  stronę  poświęconą RODO a więc naszej polityce w kwestiach ochrony danych osobowych aby temat ten nie odszedł w zapomnienie lecz stale był dostępny wciąż powiększającej się grupie użytkowników i sympatyków naszej strony.

Leave a Comment