Rodzicom Chrzestnym Rajdu –  Dzięki za …całokształt  😊

Niebo na III/cią edycją Niedariańskiego Rajdu Szlakiem Kurhanów,   mocno  straszyło niepogodą.  Z Sołtys Agata Woloszczuk,  uznaliśmy więc w ostatniej chwili iż zdecydowanie skracamy ceremonię otwarcia i poniższe słowa podziękowania, które miały paść tuż   przed uroczystym  przecięciem wstęgi, zapisujemy  dzisiaj    po wsze czasy,  złotymi zgłoskami w Naszej Wirtualnej Kronice Niedar a i przy okazji w …..Księdze Rekordów i Debiutów !

….udzielają się  w wielu pracach na rzecz Niedar –   nie tylko od dnia I Rajdu … od zawsze. Stanęli  u  kolebki rajdu  i   wspólnie z pomysłodawcą  Ludomirem Domańskim  –  przed trzema laty –   ruszyli w dziewiczą trasę  z wiaderkami białej i czerwonej farby by szlak  wyznaczyć. Trasę pokonali  po wielokroć – są jej niekwestionowanymi Mistrzami ! Sami skromnie  nie są w stanie nawet  policzyć liczby przejść  bowiem dokonują  rutynowego gospodarskiego  obchodu trasy przed każdym rajdem a okazjonalne spacery po lesie jakże często pokrywają się im z trasą rajdu bowiem chcą mieć baczenie na swojego chrześniaka.  Należy do nich też inny rekord kilka razy przebyli trasę rajdu „w przeciwną stronę” . Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę iż  pętlę szlaku  można przebyć w odwrotnym  kierunku i jest on równie dobrze i czytelnie oznakowany.

 W  II edycji  Rajdu stanęli  przed  wstęgą rozpoczynającą uroczyste otwarcie

– Trójpokoleniowo !

Fot. Ola z Wesołej

 

i z tej okazji Franciszka  z Różanej / to ta duma rodziców i dziadków w wózku /  zapisujemy w Niedariańskiej Księdze Rekordów jako Najmłodszego uczestnika Rajdu / 6 miesięcy/ , który siłami mięśni rodziców,  pokonał po raz pierwszy w życiu  całą  trasę  rajdu a pewnikiem w kolejnych edycjach ruszy już o własnych siłach.


Zawsze można liczyć na ich kwatermistrzowsko-cateringowy  serwis rajdowy i wszelką inną  pomoc nie tylko techniczną.

KRYSTYNIE  I MARKOWI   z ulicy RÓŻANEJ

dziękujemy  za szczególne  i pełne poświęcenia zaangażowanie w pracy na rzecz naszej całej  

niedariańskiej  społeczności !

 


 

Tu miał być  wybrzmieć taki ogólnie śpiewano-klaskany  przerywnik – niechaj więc wybrzmi:

 

Dzię- ku -jemy -wszys- cy MY !

i  klasz-czemy: RAZ, DWA. TRZY !

Leave a Comment