Samorządowy kamień milowy… i pytanie o przyszłość ?

Czy my mieszkańcy Niedar, chcemy mieć wpływ na wybór społecznych włodarzy naszej wsi i  staniemy na wysokości zadania zjawiając się   odpowiednio licznie  na czwartkowym  zebraniu wyborczym ?

Jutrzejszy wieczór zapisze się w historii Niedar jako dzień w którym prawdopodobnie  dojdzie do mniejszych lub większych zmian na stanowiskach Społecznych Włodarzy wsi Niedary, którzy zechcą wziąć odpowiedzialność i dzierżyć ster przemian przez okres kolejnej już 16/tej kadencji. 

Kto podejmie obowiązek i zarazem honor bycia  Sołtysem wsi Niedary  tym razem przez  5 lat  – zyskując wcześniej  głosy większości biorących udział w zebraniu ?

Czy i jakiej korekcie ulegnie skład osobowy Rady Sołeckiej ?

Już tylko godziny dzielą nas od tego wydarzenia….

Zebranie wyborcze odbędzie się w świetlicy 24 01 2019 roku /czwartek/ o godzinie 18:00.

Przy braku statutowego quorum – piętnaście minut później bez względu na liczbę przybyłych.

Zebranie jest niepowtarzalną okazją dla tych którzy chcieliby się po raz pierwszy włączyć w nurt zmian zachodzących w Niedarach, mają swoje autorskie wizje społecznego rozwoju naszej wsi.

Zebranie to także niezbywalna wartość ustroju demokratycznego i okazja aby wesprzeć w głosowaniu swojego kandydata.

Oby u steru stanęli ludzie życiowo mądrzy z chęcią do działania, wizją, pasją i wolą pozostawienia po sobie znaczących dla naszej wsi kamieni milowych z których będziemy czerpać radość dnia codziennego a i z dumą w postaci  tak materialnych i niematerialnych wartości mieć możliwość przekazania kadencyjnej schedy kolejnym pokoleniom Niedarian.

Leave a Comment