Seniorada 2019 – grafika na przyszłość.

W trakcie organizacji  Seniorady 2019,  przewijał się graficzny motyw, który chcieliśmy przyjąć jako ikonkę tego wydarzenia. Propozycji było kilkanaście ale żadna z wcześniejszych nie zyskała jednoznacznej aprobaty. Dopiero po zakończeniu imprezy, pojawił się pomysł, który na dzisiaj wydaje się być uniwersalnie dokończonym,  symbolicznym znakiem oddającym: czas, adresatów, miejsce i program tej imprezy:

Symbolika grafiki:

Okulary to niezbywalny symbol wieku senioralnego, jakże często idący w parze z życiową mądrością i doświadczeniem.

Flaga Niedar w prawej soczewce to wskazanie miejsca narodzin i funkcjonowania autorskiego pomysłu Seniorady,

Ikonki pucharów.

  1. Puchar prawy to hołd dla wieku senioralnego, symbolicznie złożony na ręce najstarszego na dzień Seniorady,  mieszkańca naszej wsi, czyli  Puchar dla Seniora Nestora wsi Niedary.
  2. Puchar dla Niedariańskiego Seniora Roku tj. puchar który na zakończenie imprezy konkursowe jury wręcza temu z uczestników, który/a  wykaże się  wszechstronną wiedzą na nie tylko na temat historii, ale również i  realiów  dnia dzisiejszego a jednocześnie wniesie w spotkanie swój wymierny wkład.

Losy pierwszego z pucharów już są  zapisane w naszej kronice. Do kogo trafił puchar numer 2 – o tym w kolejnych wpisach.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz