Seniorada 2019. Komisja konkursowa.

Scenariusz Seniorady 2019, podobnie jak miało to miejsce w 2017 roku,  był oparty na zabawowej formule quizowo – konkursowej w której uczestniczą wszyscy przybyli na imprezę Seniorzy….  Flagi, chorągiewki, mini flagi stają się nieodłącznym elementem scenografii naszych Seniorad, przy czym podkreślić należy iż te kolorowe akcenty scenograficzne,   pełnią przy okazji jakże istotną rolę użytkową !

Chwila wspomnień – Seniorada 2017.

Pierwsze chorągiewki konkursowe wykonała w 2017 roku Agata ze Spacerowej. Przed uczestnikami będącymi wtedy in gremio konkursowym jury; stanęły talerze na których znajdowały się kawałki konkursowych ciast. Każda z porcji była oznaczona chorągiewką o innym kolorze – kolorze wcześniej wylosowanym przez uczestnika konkursu, aby spełnić wymóg anonimowości i zagwarantować bezstronność werdyktu:

Chorągiewki te,  po zakończeniu konkursowej konsumpcji, jako punkty, zostały komisyjnie przeliczone i w ten sposób wyłonieni zostali zdobywcy nagród:

 Chorągiewki konkursowe Seniorada 2019:

W tym roku aby jeszcze bardziej wykorzystać zapał Seniorów do wspólnej zabawy, odciążyliśmy ich od  obowiązków związanych z ferowaniem konkursowych werdyktów i powołaliśmy profesjonalne konkursowe Jury Seniorady w skład którego w sposób jakże naturalny i jak się później okazało, pełen jurorskiej swady – weszli: Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia: Pani Grażyna Ogrodowicz – Nitka, której dzielnie sekundował Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Zawonia: Pan Grzegorz Wolny:

 Stronę Niedariańską w komisji reprezentowali: Sołtys wsi Niedary Szczepan Gurboda oraz Z/ca Przewodniczącego Rady Gminy Zawonia: Marek Michałowski:

 Transparentną rolę kart punktowych, oddanych do dyspozycji Jury, profesjonalnie przejęły karteczki A6 dwustronnie zadrukowane…. flagą Niedar i mottem przewodnim wielu naszych działań:

W połowie spotkania,  z planowanym wcześniej opóźnieniem,  skład Jury wzmocniły: Radna Nestor wsi Niedary Pani Zofia Bąk, oraz Sołtys Nestor wsi Niedary: Agata Woloszczuk:

 W kulminacyjnym momencie rozgrywki w której zdobyć można było punkty za konkretną wiedzę historyczną na temat naszej wsi, życia mieszkańców itp. – kolejne miejsce w Jury zajął Krzysztof z Wesołej, który jak się okazało,  posiada rozległą wiedzę na temat dawnych Niedar i pamięta ,mnóstwo szczegółów, które wielu osobom powoli zaczynają się już zacierać w pamięci do tego stopnia iż w drodze głosowania ustalaliśmy np. wersję odpowiedzi do pytania: Jakiej marki był pierwszy samochód użytkowany w Niedarach, co  czasami  wywoływało u Krzysztofa rodzaj urokliwego  zakłopotania  gdyż był on  na 100 % pewny swoich wersji zdarzeń minionych 🙂

Rozpoczęła się wspólna radosna konkursowa zabawa, którą można by nazwać wieloquizem ….ale o tym, ze względu na mnogość tematów i obfitość   materiału – napiszę w kolejnych wpisach.

 

 

 

 

Dodaj komentarz