Seniorada 2019 ; Uroczyste otwarcie. 23 XI 2019 godz. 17.15

Niedariańska świetlica godz. 17.00 ostatnie ustalenia  w Komitecie organizacyjnym a… na sali pojawiają się już  pierwsi Goście:

Sala wypełnia się w sposób usystematyzowany – tzn. Seniorzy zajmują sukcesywnie miejsca od wejścia w stronę środka sali – nieco inaczej niż podczas Zebrań wiejskich ?

Przybywają kolejni goście:

Mija kwadrans akademicki, najwyższy więc czas na oficjalne rozpoczęcie imprezy. Uroczystego otwarcia, dokonuje: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seniorady 2019 – Sołtys wsi Niedary: Szczepan Gurboda:

przypominając iż spotykamy się z podwójnej okazji tj. obchodzonych na przełomie listopada i października tak europejskich jak i światowych Dni Seniora.

Następnie, mówca wita gości honorowych Niedariańskiej  Seniorady:

Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia, Panią Grażynę Ogrodowicz Nitkę

oraz

Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Zawonia: Pana Grzegorza Wolnego.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują tradycyjne życzenia wszelkiej pomyślności oraz wspólnie udanej zabawy. Jednocześnie mówca usprawiedliwił nieobecność na spotkaniu Patrona Honorowego Seniorady – składając w imieniu nieobecnej Wójt Gminy Zawonia Pani Agnieszki Wersty osobne życzenia. Następuje prezentacja dwóch najważniejszych trofeów imprezy:

1.Pucharu dla Seniora Nestora czyli najstarszego wiekiem Seniora zamieszkującego Niedary w dniu Seniorady:

2.Pucharu dla Niedariańskiego Seniora Nestora Roku 2019/2020,  czyli zdobywcy I miejsca w konkursowych zmaganiach podczas Seniorady:

Kulminacyjnym momentem wieńczącym moment otwarcia Seniorady 2019,  staje się prezentacja tortu z logo Niedar:

upamiętniona kilkoma ujęciami:

Tort zostaje pokrojony a Sołtys wsi Niedary –  Szczepan Gurboda przekazuje prowadzenie Seniorady …ale o tym już w następnym – przygotowywanym odcinku relacji.

 

Dodaj komentarz