Specjalne ukłony, dla Zespołu Quantum of Jazz:

Powitanie lata 2022 na Różanej,  stało się doskonałą  okazją do wręczenia całego pakietu okolicznościowych podziękowań mających upamiętnić powstanie nowej wersji jazzowej Hymnu Niedarian.

Na spotkaniu,  jak już wspominałem wcześniej,  w roli Gościa Honorowego pojawił się: Dr hab. Paweł Scharoch, prof. PWR. – prywatnie miłośnik, twórca, aranżer – przeróżnych adaptacji  muzyki jazzowej w tym naszej – już zawsze dostępnej na stronie niedary.pl jazzującej wersji hymnu Niedarian.

Staraniem grupki  Niedarian  – osobne podziękowania patrz niżej –  przygotowaliśmy okolicznościowy pamiątkowy druk wdzięczności:

oraz upominki promujące działalność Niedarian w naszej wsi.

Miałem niewątpliwy zaszczyt oraz ogromną przyjemność wręczyć naszemu gościowi okolicznościowe – oficjalne podziękowanie,  podpisane przez: Sołtysa wsi Niedary Szczepana Gurbodę,  oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej i Prezesa LZS Niedary w jednej osobie – Grzegorza Osyrę:

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Niedar, którzy złożyli swój podpis na piśmie z podziękowaniami wyrażającymi naszą wdzięczność całemu Zespołowi Quantum of Jazz:

Przepraszamy iż nie dotarliśmy do wszystkich zainteresowanych ale po prostu zabrakło już wolnego miejsca na awersie podziękowań, który trafił następnie do oprawy.

….. będący przejazdem w Niedarach Ambasadorzy akcji Logo Niedar Travel the World z Kanady, Niemiec i oczywiście Polski  złożyli swoje dedykacje już po oprawie całości  na odwrocie oprawionego druku:

Dziękujemy Sołtysowni wsi Niedary Szczepanowi Gurbodzie za wydruk i dostarczenie  podziękowań !

Podpisy Niedarian  na druku zbierali Grzegorz i Mirka z Różanej oraz Grzegorz z Głównej.

Opracowanie graficzne dedykacji dla  Zespołu Quantum of Jazz : Ewa ze Spacerowej.

Profesjonalną oprawę  wykonał: Zakład Rzemieślniczy- Ramy – Domański

Okolicznościowe kubki z nadrukiem flagi Niedar i napisem: „Na pamiątkę miłych chwil spędzonych w Niedarach”, miniatury flagi Niedar oraz biesiadną unikalną  wersję krówek z nadrukiem ostatniej zwrotki Hymnu Niedarian – komplety dla wszystkich członków Zespołu zasponsorowała firma: PHU LEWANDOWSKI

Specjalne podziękowania dla  tajemniczego wrocławskiego sympatyka Niedar  – twórcy czołówki i   grafiki opisowej do filmiku prezentującego wykonanie Hymnu Niedarian w wersji dostępnej w prawym menu strony.

/-/ Jerzy Lewandowski

Dodaj komentarz