Spotkanie  piątkowe – mnóstwo spraw  bieżących  z premierą naszego banera w tle.

W miniony  piątek 10 II 2017 mieliśmy przyjemność gościć w naszych  świetlicowych progach Wójta Gminy Zawonia:  Panią Agnieszkę Werstę  oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni Panią Elżbietę Michtę.
Za stołem prezydialnym zasiedli także: Marek Michałowski – Przewodniczący Rady Gminy Zawonia;  tu w podwójnej roli Przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Niedary oraz prowadzącego spotkanie.  Sołtys wsi Niedary Agata Woloszczuk. Przebieg spotkania protokółowała Ewa ze Spacerowej.
Spotkaniem  w Niedarach,  Pani Wójt zainaugurowała  cykl dorocznych  spotkań z mieszkańcami  gminy  Zawonia – harmonogram tych spotkań dostępny jest pod linkiem: http://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&sub=1&schemat=&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=1563
Zebranie w którym uczestniczyła spora reprezentacja mieszkańców,  relatywnie od niedawna zamieszkujących  Niedary,  stało się okazją do tego aby poruszyć szereg bieżących  spraw Sołectwa na tle zadań realizowanych przez Gminę.
Nie będę w tym miejscu dublował oficjalnego protokółu, spotkania który – sugeruję i gorąco namawiam naszych  Włodarzy  aby oficjalnie  opublikować na stronie,  albowiem wiele omówień i komentarzy Pani Wójt pozwala na urealnienie i dostosowanie  oczekiwań naszej społeczności do możliwości organizacyjnych Gminy,  stanowiąc jednocześnie doskonałą bazę  do tego aby realnie planować i modelować nie tylko  zdania na przyszłość ale realizować nasze indywidualne potrzeby bytowe /gospodarka odpadami, internet, wycinka drzew, eko rozwiązania bytowe  itp. itd…
Ograniczę  się w tym miejscu jedynie do oficjalnego i symbolicznego zaakcentowania jakże dla nas  miłych i ważnych  słów – komplementów  które  padły  z ust   Pani Wójt  pod adresem Zespołu  www.niedary.pl 🙂
Zebranie przebiegło w miłej,  by nie rzec serdecznej atmosferze i zakończyło się pamiątkową fotką w poszerzonym składzie i  z symbolicznymi  pozdrowieniami dla Wszystkich  Aktywnych Mieszkańców Niedar, którym na sercu leży dobro  systematyczny rozwój naszej wsi:
W tle po lewej baner: Indywidualne sukcesy sportowców z Niedar w latach 2008  – 2016  z   ośmioletnią  foto kroniką pasma sportowych sukcesów zakończonych zdobyciem kilkudziesięciu pucharów, które to trofea na co dzień nie stanowią stałej ekspozycji w świetlicy lecz są jej jakże wartościowym  uzupełnieniem w domach naszych Sportowych Mistrzów.
Autor grafiki banera > Ewa ze Spacerowej

Leave a Comment