Strona internetowa wsi Niedary

Chciałbym w tym miejscu w nieco szerszym kontekście  odnieść się do przemiłego  komentarza Wójt Gminy Zawonia Agnieszki Wersty   z poprzedzającego wpisu….

Odnośnik na stronie jak to odnośnik  –  na pewno pomógł…

  ale  niewątpliwie najbardziej i to  praktycznie od kolebki strony,  dodaje sił, inspiruje i sprawia, że chce się  dzieło kontynuować,   właśnie takie systematyczne  dostrzeganie, pozytywne  komentowanie fokusowane na   milowych kamieniach    całej sekwencji   niedariańskich  oddolnych inicjatyw.  Drodze, nie zawsze  wszak usłanej wonnym i kolorowym  kwieciem. Owo  przyjazne, urokliwie i  ciepłe, komentowanie  a także wszak  czynne  włączanie się w szereg naszych projektów,  sprawiają  iż Gmina Zawonia,   ma swój niezbywalny wkład w miejsce i dzisiejsze postrzeganie strony niedary.pl – czyli   w wizerunku   naszej  Małej Ojczyzny postrzeganego z punktu widzenia internetowej wizytówki.

Jednocześnie zawsze podkreślałem i podkreślać będę –  przy takich okazjach, iż bohater  wielu  sukcesów strony:  niedary,pl  ma wymiar zbiorowy  i stanowi twórczą  wypadkową codziennych działań:   Zespołu  administrującego stroną – Nieformalnej  Grupy „Niedarianie” , Sołtys wsi Niedary  Agaty   Woloszczuk,  Przewodniczącego Rady Sołeckiej Marka  Michałowskiego,   Prezesa  LZS Niedary – „Człowieka  Orkiestry  „ Grzegorza  Osyry  i wielu  mieszkańców  Niedar okazjonalnie włączającymi się w realizację   różnych   inicjatyw  i pomysłów generowanych na niedary.pl

Leave a Comment