Świetlica wita wiosnę nie tylko porządkami

…..ale przeprowadzanym ze sporym społecznym rozmachem  rutynowym remontem !

Pracami koordynuje i remont rozlicza Grzegorz z Głównej a swój prywatny czas i siły  dla naszego, wszak  wspólnego dobra w formule wolontariatu,  zdecydowali się także  poświęcić generalni wykonawcy remontu:  Konrad oraz Sebastian obaj  z Kamiennej. Remont to nie tylko  usunięcie i zamalowanie miejsc  po zabrudzeniach, ale także szereg napraw- uzupełnień i wypełnień  – szczególnie wokół drzwi wejściowych:

Sprawny jego przebieg wymaga sporych nakładów pracy i uwagi – zdemontowane zostały półki ścienne:

a  stół jakże niecodziennie  ugina się pod sportowym dorobkiem pokoleń Niedarian:

Refresh dotyczy także prac bardziej specjalistycznych:

Remont dokona się nie tylko w  Sali głównej ale także  w pomieszczeniach zaplecza: Farby, pędzle i niezbędną inną  remontową galanterię  – ich zakup – realizuje Grzegorz z Głównej  ze środków Gminnego Ośrodka Kultury z Zawoni.

 

1 Komentarz

Leave a Comment