Sztafeta Kosiarzy 2019/VI – Marek z Sosnowej.

Na razie bez odzewu pozostaje  apel – prośba aby do pomocy w koszeniu zgłosiły się te osoby, które jeszcze do tej pory nie uczestniczyły w wieloletniej już  akcji – Sztafeta Kosiarzy.

Wczoraj przy świetlicowy teren rekreacyjny skosił  uczestniczący już wcześniej  w akcji Marek z Sosnowej.

Marku dzięki ogromne !

Pełni optymizmu  powtarzamy apel Przewodniczącego Rady Sołeckiej Grzegorza Osyry o zgłaszanie się nowych kandydatów do udziału w sztafecie.

Leave a Comment