Trzylecie Niedar w Internecie !

Dziś nasze  trzylecie

w  internecie  😊

…a więc mamy  skromny Jubileusz ! Strona niedary.pl zadebiutowała w internecie dokładnie 21 marca 2015. Prace projektowe i systemowe  rozpoczęliśmy  oczywiście  wiele  tygodni   wcześniej a w dniu 13 marca 2015 jeszcze wtedy „na zapleczu  wirtualnego wszechoceanu”  Ania z Głównej rozpoczęła wstawianie pierwszych  zdjęć dokumentujących przede wszystkim sportowe osiągnięcia niedariańskiej młodzieży oraz momenty społecznych zrywów przy budowie  pierwszych obiektów obecnego przyświetlicowego  już  placu zabaw i rozrywki.

Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia ogromnej bazy- ikonograficznej  kroniki wsi Niedary dokumentującej nie tylko bieżące przemiany ale historię  naszej wsi co   w konsekwencji doprowadziło nas wspólnie   do zdobycia lauru:

  Najlepszej wiejskiej witryny  internetowej 2017

 

Dzięki ogromne !

To Wasz Jubileusz  z okazji którego, tak  współtworzącym witrynę,  jak też  stale powiększającej się rzeszy Czytelników i rozrzuconym  nie tylko po Polsce Przyjaciołom  wsi Niedary;   przesyłam moc serdeczności wszelakich i najlepsze życzenia spełnionych marzeń.

W imieniu Zespołu www.niedary.pl Jurek z Wesołej  

Leave a Comment