Układ okresowy pierwiastków…. z Niedar


„Niedary w zgodzie z naturą  i dla edukacji” to jakże dla nas ważny  leitmotiv  – motto –  jedno z dwóch przesłań równolegle wpisanych w logo Niedar.     Zawodowo czynimy wszystko co możliwe aby adres: Niedary znany był / nie tylko   w Polsce/  jak najszerszej  grupie ludzi  związanych na co dzień  z nauką, edukacją, dydaktyką ze szczególnymi akcentami na naukę  o ziemi.

Od kilku tygodni mamy „na warsztacie” m.in. …… Układ okresowy pierwiastków.  To będzie pierwsze w Polsce – dydaktyczne  wydanie tej wielkiej jak mapa świata planszy  zrealizowane ….na wsi,  poza uznanym   ośrodkiem akademickim,  sfokusowane   pod nową podstawę  programową,   z kilkoma nowymi  “naszymi” autorskimi  smaczkami dydaktycznymi.

Poniżej  wstępnie opracowany plik wyjściowy  –  “matka”  do którego  samo zestawienie korekt  graficznych i merytorycznych zajęło nam  24 strony maszynopisu  A4 sic !

Leave a Comment