Upamiętnienie rocznicy powstania warszawskiego

W ubiegłym roku dzień 1 VIII godz.  17 zatrzymaliśmy się   akurat  w Trzebnicy….

>>>>>>>>>>>>>

1VIIIpamietamyKOMUNIKAT

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. /poniedziałek/ na terenie gminy Zawonia przeprowadzony zostanie trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego (syren) – rodzaj alarmu “OGŁOSZENIE ALARMU”.

Trening będzie polegał na uruchomieniu o godz. 17.00  syren ostrzegawczych posiadanych przez jednostki: straży pożarnej, obrony cywilnej i zakłady pracy. Mieszkańcy gminy usłyszą modulowany  dźwięk syreny trwający 3 minuty, oznaczający  „ogłoszenie alarmu” i 17:10 „odwołanie alarmu”.  

Zostanie on przeprowadzony w oparciu o §10 ust.3 i 4 rozporządzania Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96). Jego celem jest sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń oraz upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

Leave a Comment