Wiosenne sprzątanie świata w Niedarach

Także w tym roku Gmina Zawonia wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zawoni i Sponsorami, przeprowadziły w dniach od 15 do 22 kwietnia 2024 r. akcję wiosennych porządków; tym razem pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Nasze sołectwo też dołączyło do tych porządków organizując zbieranie plastikowych i szklanych śmieci w większej grupie w czwartek 18 kwietnia po południu. Wielu mieszkańcom pasował inny termin i zbierali odpadki samodzielnie lub w małych grupach, przy drogach, boiskach czy w okolicznych lasach podczas spacerów. Nazbieraliśmy około 12 worków z odpadami, których już szklaną część zabrała 19 kwietnia sponsorująca akcję ALBA.

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Niedar, którzy uczestniczyli w naszych lokalnych wiosennych porządkach: Ali i Kazimierzowi z Ptasiej, Mirce z Różanej, Monice, Radkowi z córkami z Kamiennej, Janowi z Przyjaznej, Ani i Arturowi z Różanej, Danusi i Ewie z Wesołej oraz Ani z Przyjaznej. Niedarianie zaznaczają także, że sprzątanie terenów wioskowych i leśnych odbywa się na bieżąco, niezależnie od ogłaszanych akcji, np. podczas spacerów, czy wycieczek rowerowych.

         

Zgodnie z hasłem Akcji w pierwszym tego roku plenerowym wydarzeniu połączyliśmy się w staraniach, aby kolejne spotkania na placu zabaw, w lasach, na boiskach odbywały się w czystym środowisku.

Jeszcze raz dziękuję za zbiorowy wspólny wysiłek i zachęcam wszystkich do dbania o estetykę naszej pięknej wioski.

Grzegorz Idzikowski

Sołtys wsi Niedary

Dodaj komentarz