Wspomagając Ukrainę  – damy drugie życie puszkom !

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Niedar oraz czytelników naszej strony z ościennych wsi do zbierania puszek po karmie dla zwierząt, warzywach konserwowanych, koncentratach spożywczych, owocach   i innych /opis poniżej/.

 Umyte pozbawione naklejek puszki zbieramy w podpunkcie  przy ul Wesołej 35. Do akcji zachęciliśmy także Przewodniczącego Rady Sołeckiej  Grzegorza Osyrę, który otworzył  punkt przy Świetlicy a także będzie mógł dotrzeć do Państwa domostw i odebrać puszki.   W logo Niedar mamy wpisaną misję ekologiczną a w nasze człowieczeństwo pomoc w potrzebie, tym którzy znaleźli się w niewyobrażalnej opresji.  Obydwie te misje znajdują w tej akcji wspólny mianownik:

Zarząd Tymczasowy Niedariańskiego Klubu Seniora jest   w kontakcie z Prezesem  Oleśnickiej Fundacji  „Każdy ma znaczenie” Panem  Mirosławem  Płaczkowskim.

Puszek nie będziemy musieli dowozić do Oleśnicy – lecz jeśli uzbieramy ich wystarczająco dużo,  to wolontariusz z Fundacji pojedzie do Niedar i odbierze.

Wierzymy głęboko w zaangażowanie niedariańskiej społeczności w tę akcję.

Dodaj komentarz